Oferta

Świadczymy usługi księgowe:

 • prowadzenie pełnej ksiegowości
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla obliczania zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT i VAT i przekazywanie ich elektronicznie do urzędów skarbowych
 • sporządzanie bilansu rachunku zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych
 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych do zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników.
 • opracowanie polityki rachunkowości firm
 • sporządzanie list płac z uwzględnieniem zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
 • obsługa umów cywilnoprawnych: zleceń ,o dzieło, menadżerskich sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników ( PIT -11, PIT – 40, IFT-1) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • reprezentowanie klientów w trakcie kontroli podatkowych i ZUS
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej

Służymy pomocą przy zakładaniu firm i rozpoczynaniu działalności gospodarczej: 

 • osobom fizycznym
 • spółkom cywilnym i jawnym
 • spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością

Naszym klientom udzielamy porad: 

 • w zakresie przepisów podatkowych
 • udokumentowania zdarzeń gospodarczych
 • innych spraw związanych z prowadzeniem firmy
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych


kontakt


ASPECT Sp. z o.o.

Biuro Księgowe

ul. Robotnicza 72 lok.225

53-610 Wrocław

pon-pt 7.00 - 17.00


telefony :

71/ 373-57-95

71/ 359-39-67

71/ 359-39-68 


e-mail:

biuro@aspect.com.pl

januszkiewicz@aspect.com.pl